جهت تماس با مجموعه دنتال آکادمی و ثبت نام در دورها ها میتوانید از روش های زیر استاده نمایید: 

شماره تماس:

09111376552

09334213001

01334274

 

ایمیل:

info@dentalacademy.ir