دنتال آکادمی:

مجموعه آموزشی دنتال آکادمی در اردیبهشت 99 کار خود رو آغاز نمود. این مرکز از زیر مجموعه های هلدینگ کاسپین طب میباشد.

هدف:

هدف این مجموعه کمک به ارتقا سطح علمی دندانپزشکان با استفاده از مطالب آموزشی و دوره های آنلاین میباشد. دنتال آکادمی شرایطی را فراهم کرده که هر دندانپزشکی در هر جای ایران میتواند با شرایط یکسان از آموزش با کیفیت استفاده نماید.

هیأت علمی:

اعضای هیأت علمی دنتال آکادمی برترین متخصصین دندانپزشکی کشور میباشند که در بین آنها رتبه های برتر بورد تخصصی هم به چشم میخورد.

دورنما:

دورنمای دنتال آکادمی این است که هر دندانپزشک ایرانی حداقل یکبار در دوره های آموزشی این مجموعه شرکت کرده باشد.